A natural rhythm, la sorpresa i les preguntes

A natural rhythm és la historia d’un grup de nens i nenes que durant unes setmanes d’estiu observen amb atenció una part del món que els envolta.  Són 86 nenes i nens que se senten actius i capaços de fer-se preguntes i de construir eines per explorar amb confiança, jugar i utilitzar diferents llenguatges.
1_AnaturalEl zumzeig del mar, el creixement i successió d’éssers vius, això és, el ritme que emergeix de la relació entre la pressa i la parsimònia, és la idea central que organitza vivències i activitats del F4E Summer Casal.
Els més petits (3 – 5 anys) observen i experimenten en ambients d’aprenentatge: Seeds & Fruits, Surroundings water, Grow baby grow! Espais pensats amb diversitat de materials, ofertes  suggerents i organitzats en moments de reunió, exploració i conversa. Proposen activitats obertes  amb respostes múltiples.
Stone: the weight of the name

Stone: the weight of the name

Els mitjans (6 – 8 anys) i grans (9 – 12 anys) duen a terme indagacions pròpies que neixen de l’apropament espontani i vivencial al medi: Does the level of salinity make a difference? Què passaria si posem una barrera física dins el terrari?
Subterranean Space Station, Microbial Pond Life, Huts… Amb el disseny,  construcció i monitoratge d’aquaris i terraris captem els canvis temporals,  ritmes i cadències d’alguns fenòmens naturals. Alhora, transformem una  terrassa del Museu Blau en laboratori natural d’observació de la colonització de la natura local. 6
En alguns espais les edats es barregen, amb jocs i tallers els llenguatges plàstic i corporal prenen protagonisme i faciliten diferents possibilitats d’expressió: dynamic games, artistic expression, dance. També hi ha moments oberts a l’esdevenir, d’inacció activa (independent learning).
Eating the sun

Eating the sun

La història de A natural rhythm continua o, si més no, continuem valorant la indagació com una estratègia didàctica que s’alimenta de l’observació atenta, exalta el dubte i la curiositat, prospera amb la tensió i és possible amb l’acompanyament d’educadors que viuen el que ensenyen.
Bioconstruction

Bioconstruction

 A natural rhythm: F4E Kids- Summer Casal és un projecte promogut per Fusion For Energy (Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión) que Nusos ha ideat, gestionat i organitzat.
Beaten by waves

Beaten by waves

Per fer-ho, hem comptat amb la col·laboració del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Artijoc i D’ins- Escola restaurant de la Fundació Formació i Treball.

logoF4E