Pelé, cromos i Ciències Naturals

Alba Carbonell

Us inquieta saber quina relació poden tenir Pelé, els cromos i les Ciències Naturals? D’entrada crida l’atenció. Què hi té a veure una llegenda del futbol mundial amb l’empresa de distribució de diaris dels germans Panini del 1955? I com hi lliguen les Ciències Naturals? Això mateix viu i li passa pel cap a una mestra com la que mostra l’article, d’aquest mateix títol, de Perspectiva Escolar de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.
Pelé, els cromos i les Ciències Naturals” ens situa al principi de Ens mirem la barreja?, una de les activitats de l’agenda escolar del Museu de Ciències Naturals de Barcelona dissenyada pel seu Equip Educatiu de Nusos.
relat_1
L’educadora comença l’activitat amb el relat, un episodi de la història de la humanitat que comparteix amb l’alumnat. D’altra banda, la mestra viu sensacions contraposades, entre el desconcert, – “continuo sense veure la relació entre el futbol, els cromos i els vertebrats”- i l’atracció, – “Ostres! No ho sabia! Jo també havia fet col·lecció de cromos”.  Mestra i alumnes es deixen portar, a través de la narració, per diferents parts, aparentment aïllades, però que de sobte veuen connectades. En definitiva, pensar de forma complexa sobre el medi consisteix en situar elements establint relacions i obrint-se a l’atzar. I us deveu preguntar, perquè començar amb un relat? Quin sentit té utilitzar-lo en un context museístic?
illa_classificacio

Illa de Classificació. Exposició “Planeta Vida”

La inauguració del Museu Blau va representar l’oportunitat d’implantar el nou model educatiu del museu. El relat inicial és un dels seus elements clau. En la fase d’inici o introducció d’un fenomen, l´’ús de diferents llenguatges, és un incentiu per ampliar percepcions. El relat connecta fets culturals amb el que passarà dins del museu i facilita la comunicació de les idees motores de l’activitat. Així, històries com les de Pelé i els  cromos, la màquina d’escriure d’Espinàs o les simfonies de Beethoven, són elements de les activitats del Museu Blau i, alhora, una reivindicació de la saviesa i que les persones han de tenir informacions i coneixements però, sobretot, Cultura.

Abellan, N., Carbonell, A., i Viladot, P. (2015). Pelé, els cromos i les ciències naturals. El paper dels relats en les activitats del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Perspectiva Escolar, 382: 54- 60

Bonil, J., Gómez, R., Pejó, Ll., i Viladot, P.(Coords.)(2012). Som Educació. Ensenyar i aprendre en els museus i centres de ciència: una proposta de model didàctic. Barcelona: Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Ogborn, J., Kress, G., Martins, I., & McGillicuddy, K. (1996). Explaning Science in the Classroom. Buckingham: Open University Press.